बंद करे

साक्षात्कार सूची – शिक्षकीय/ गैर शिक्षकीय पद हेतु – स्वामी आत्माानंद उत्कृष्ट अँग्रेजी माध्यम – कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी

साक्षात्कार सूची – शिक्षकीय/ गैर शिक्षकीय पद हेतु – स्वामी आत्माानंद उत्कृष्ट अँग्रेजी माध्यम – कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी
शीर्षक विवरण Start Date End Date फ़ाइल
साक्षात्कार सूची – शिक्षकीय/ गैर शिक्षकीय पद हेतु – स्वामी आत्माानंद उत्कृष्ट अँग्रेजी माध्यम – कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी 18/08/2021 23/08/2021 देखें (950 KB)