बंद करे

पात्र / अपात्र एवं दावा आपत्ति सूचना-शिक्षकीय/ गैर शिक्षकीय पद हेतु – स्वामी आत्माानंद उत्कृष्ट अँग्रेजी माध्यम – कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी

पात्र / अपात्र एवं दावा आपत्ति सूचना-शिक्षकीय/ गैर शिक्षकीय पद हेतु – स्वामी आत्माानंद उत्कृष्ट अँग्रेजी माध्यम – कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी
शीर्षक विवरण Start Date End Date फ़ाइल
पात्र / अपात्र एवं दावा आपत्ति सूचना-शिक्षकीय/ गैर शिक्षकीय पद हेतु – स्वामी आत्माानंद उत्कृष्ट अँग्रेजी माध्यम – कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी

दावा आपत्ति अंतिम तारीख  02/08/2021 साय 4 बजे तक |

26/07/2021 02/08/2021 देखें (343 KB) SAGES Patra Suchi (769 KB) SAGES APatra Suchi (155 KB)